KAMUOYUNA DUYURU
 
Konu : Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tadil edilen uygulama. 
 
Bilindiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel/öz nitelikli kişisel verilerin bulunması halinde başvuranlardan açık rıza beyanı alınmasına dönük başvuru formlarımızı güncellemiş ve başvurularda açık rıza beyanın aranacağını internet sayfamız üzerinden Kamuoyuna duyurmuştuk. Kişisel Verileri Koruma Kurulundan alınan görüş doğrultusunda, uygulamamız aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.  

1. Kişilerin sağlık durumları ile ilgili bilgilerin işlenmesi açık rızalarının alınmasını gerektirdiğinden, sağlık bilgisi/verisi içerebilecek dosyalarda (özellikle hayat, sağlık/hastalık, ferdi kaza, ölüm, sakatlık, tedavi giderleri gibi) başvuru sahibinin yazılı rızası istenecektir.
 
a-) Asaleten yapılan başvurularda bu hususa dair yazılı açık rıza beyanı bulunmayan başvurular Komisyonumuzca işleme alınmayacaktır.
b-) Vekaleten yapılan başvurularda ise , başvuru sahibinin Avukatına bu konuda vereceği özel yetki ile müvekkili adına vekilin vereceği rıza beyanı da geçerli kabul edilecektir.

2. Birinci maddede belirtilen talepler dışındaki başvurularda rıza beyanı istenmeyecektir. Söz konusu dosyalarda başvuru sahibi veya vekili Başvuru Formundaki “Sağlık verisi/bilgisi bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretleyip formun ilgili kısmını imzalayabilecektir.
 
Başvuru formlarının bulunduğu sayfalara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 
 
 
5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir
 
Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan tahkim sistemi kapsamındaki uyuşmazlıklar için, ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi, hak sahipleri Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu fıkrası hükümlerine göre tahkim usulünden faydalanabilir. Komisyona başvuru için sigorta kuruluşuyla aranızda bir ayrıca tahkim anlaşması bulunmasına gerek yoktur.
 
Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir. Başvurunuzun incelenme ve sonuçlandırılma süreci hakkında bilgi edinmek için internet sitemizde yer alan açıklamaları mutlaka dikkatle okuyunuz. Başvurunuzla ilgili olarak anlamakta güçlük çektiğiniz veya tereddüt ettiğiniz konular olduğunda, bilgi edinmek için Komisyonla iletişim kurabilirsiniz.

Son Güncelleme (Çarşamba, 16 Eylül 2020 10:47)

 
Online Belge Gönderimi

Şikayet ve Önerileriniz

Başvuru Numaram Nedir ?

Karar Görüntüleme

Hakem Karar Dergisi

         

Güncel Bülten