DUYURULAR
 
Tahkimde Bilirkişilik Başvurusu ;
 
Sigortacılıkta Tahkime ilişkin Yönetmeliğin 16'ıncı maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Komisyonumuz nezdinde bilirkişi listesi oluşturulacaktır. Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen Başvuru Formunu doldurup, istenen belgeleri ekleyerek en geç 10.10.2016 tarihine kadar Komisyonumuza başvurmaları gerekmektedir.
 
Detaylar için tıklayınız
 
 
Sigorta Hakemi Sınav Duyurusu ;
 
24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görev alacak sigorta hakemleri ve itiraz hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı getirilmiştir.
 
Bu kapsamda, Hayat dışı branşında düzenlenecek Sigorta Hakemi sınavına ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu "Hayat Dışı Branşında Düzenlenecek Sigorta Hakemi Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"na ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 
Sigorta Hakemliği Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.
 
 
 

5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir

Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan tahkim sistemi kapsamındaki uyuşmazlıklar için, ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi, hak sahipleri Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu fıkrası hükümlerine göre tahkim usulünden faydalanabilir. Komisyona başvuru için sigorta kuruluşuyla aranızda bir ayrıca tahkim anlaşması bulunmasına gerek yoktur.
 
Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir. Başvurunuzun incelenme ve sonuçlandırılma süreci hakkında bilgi edinmek için internet sitemizde yer alan açıklamaları mutlaka dikkatle okuyunuz. Başvurunuzla ilgili olarak anlamakta güçlük çektiğiniz veya tereddüt ettiğiniz konular olduğunda, bilgi edinmek için Komisyonla iletişim kurabilirsiniz.

Son Güncelleme (Cuma, 09 Eylül 2016 07:27)

 
Başvuru Numaram Nedir ?

Hakem Karar Dergisi

         

Güncel Bülten

         

Anket
Sigorta Tahkim Komisyonu'nu Nereden Duydunuz ?