Bilirkişi Listesi

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 266 ncı maddesi uyarınca Komisyonumuz nezdinde görülecek uyuşmazlıkların çözümünde ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bilirkişilerin listesi, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin onikinci fıkrası gereğince Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenmiş olup, aşağıdaki linkte yayınlanmıştır. 

Bilirkişi Listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.