Bilirkişi Listesi

 

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

6100 sayılı Hukuk aasdfMuhakemeleri Kanununun 266 ncı maddesi uyarınca Komisyonumuz nezdinde görülecek uyuşmazlıkların çözümünde ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bilirkişilerin listesi, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin onikinci fıkrası gereğince Hazine Müst

eşarlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenmiş olup, aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.