Başvuru Formu
 
 
  •  Başvuru Formunu Word veya Pdf Formatında indirmek için aşağıda bulunan ilgili simgeye tıklayınız.

 


 

 

Komisyonumuza ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru için gerekli ( HMK 74 ve ilgili maddelerde aranan) yetkileri de kapsayan ve komisyonumuza başvurularda kullanılabilecek vekaletname örneğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Komisyonumuza gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda (Vekil ile yapılan başvurular dahilbaşvuru sahibinin geçerli bir kimlik belgesinin 

(Nüfus cüzdanıehliyet veya pasaport gibifotokopisinin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir

 

 

 

 - Başvurunuzun hiç bir aşamasında Komisyonca Kredi kartı bilgileriniz istenmemektedir. Bu yöndeki taleplere itibar edilmemesi ve böyle bir taleple karşılaşıldığında doğrudan komisyonla irtibata geçilmesi önemle rica olunur.

 
Komisyonumuza yapılacak başvurulardabaşvuru ücretinin yattığını gösteren banka dekontunun açıklama bölümüne,
başvuru sahibinin adının yazılması gerekmektedir.
 

BAŞVURU ÜCRETİNDEN MASRAF ALINMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

Ziraat Bankası Şubelerinden başvuru ücreti yatırırken vezne çalışanlarına hesap numarası vermek yerine mutlaka "KURUMSAL TAHSİLAT MENÜSÜ" altından başvuru ücretini yatırmak istediğinizi belirtmeniz,

ATM ve İnternet Şubesi kullanımlarında Diğer Ödemeler menüsü altından SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU menüsüne girerekBaşvuru ücreti yatırıldığı takdirde kesinlikle MASRAF alınmamaktadır

Masraf alındığı takdirde aynı gün içerisinde, ücretin yatırıldığı bankaya başvurarak iadesini talep edebilirsiniz.